Καλώς ήρθατε

Καλώς ήρθατε στο “Αριστοτέλειο” ΚεΔιΒιΜ επιπέδου 2.

Στην παρούσα ιστοσελίδα μπορείτε να ενημερώνεστε για τις Επιταγές Κατάρτισης (Voucher).

Θα αναρτώνται Προσκλήσεις/Προκηρύξεις οι οποίες θα υλοποιούνται με το Σύστημα Επιταγών Κατάρτισης (Training Voucher). Το Training Voucher αφορά στη λειτουργία ενός συστήματος παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης που προσφέρει τη δυνατότητα στους άμεσα ωφελούμενους να λαμβάνουν υπηρεσίες κατάρτισης από το πιστοποιημένο μας Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2. Η χρήση αυτού του μοντέλου παροχής υπηρεσιών δίνει δυνατότητα στους ωφελούμενους να επιλέγουν οι ίδιοι την υπηρεσία με την βοήθεια μας.