ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Β’ ΚΑΙ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ διοργανώνει προγράμματα επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας για εργοδότες που επιθυμούν να επιμορφωθούν για να αναλάβουν οι ίδιοι καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας στην επιχείρησή τους. Κατηγορίες Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας: «Επιμόρφωση εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας, σε επιχειρήσεις Γ κατηγορίας», διάρκειας 10 ωρών για ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ επιχειρήσεων Γ’ κατηγορίας επικινδυνότητας (όπως…

Read More

8ο Πρόγραμμα Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security)

Το “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ” Κε.Δι.Βι.Μ.2 διοργανώνει το 8ο Πρόγραμμα Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας, ένα σεμινάριο διάρκειας 105 ωρών. Αποτέλεσμα εγγυημένο με την καλύτερη δυνατή τιμή Έμπειρους εκπαιδευτές & 100% επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης Άμεση Κατάρτιση και Πιστοποίηση στις υπηρεσίες ασφάλειας Μοριοδότηση στους διαγωνισμούς του Δημοσίου Συνεργασία με μεγάλες εταιρίες πανελλαδικός. Βρείτε εργασία ως:  Υπεύθυνοι καταστημάτων πώλησης  Εγκαταστάτες συστημάτων…

Read More

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΑΕΚ 1-49 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΑΕΚ 1-49    Τα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης του ΛΑΕΚ για εργαζόμενους αποτελούν ιδανική ευκαιρία για τις μικρές επιχειρήσεις να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους ΧΩΡΙΣ οικονομική επιβάρυνση αλλά και για τους  εργαζομένους να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους όχι πληρώνοντας αλλά έχοντας οικονομικό όφελος.  Το προσωπικό του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ παρέχει σύγχρονες γνώσεις στους εργαζόμενους…

Read More