ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Β’ ΚΑΙ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ διοργανώνει προγράμματα επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας για εργοδότες που επιθυμούν να επιμορφωθούν για να αναλάβουν οι ίδιοι καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας στην επιχείρησή τους. Κατηγορίες Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας: «Επιμόρφωση εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας, σε επιχειρήσεις Γ κατηγορίας», διάρκειας 10 ωρών για ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ επιχειρήσεων Γ’ κατηγορίας επικινδυνότητας (όπως…

Read More