Πρόγραμμα στήριξης επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών πληττόμενων από τον covid-19.

Το υπουργείο εργασίας προκήρυξε πρόγραμμα στήριξης επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών πληττόμενων από τον covid-19. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι: δικηγόροι ανεξάρτητοι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή καθώς και ασκούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και δικαστικοί επιμελητές μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων οικονομολόγοι / λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων ιατροί όλων των ειδικοτήτων ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου Σκοπός…

Read More