11ο Πρόγραμμα Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security)

Το “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ” Κε.Δι.Βι.Μ.2 διοργανώνειτο 11ο Πρόγραμμα Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας, ένα σεμινάριο διάρκειας 105 ωρών. Αποτέλεσμα εγγυημένο με την καλύτερη δυνατή τιμή Έμπειρους εκπαιδευτές & 100% επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης Άμεση Κατάρτιση και Πιστοποίηση στις υπηρεσίες ασφάλειας Μοριοδότηση στους διαγωνισμούς του Δημοσίου Συνεργασία με μεγάλες εταιρίες πανελλαδικός. Βρείτε εργασία ως:  Υπεύθυνοι καταστημάτων πώλησης  Εγκαταστάτες συστημάτων ασφαλείας…

Read More